Közérdekű adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Székhely: 9400 Sopron, Győri út 15.
Postacím: 9400 Sopron, Győri út 15.
Telefonszám: + 36-99/514-200
Faxszám: + 36-99/514-250
Központi elektronikus levélcím: igazgatosag@sopronigyogykozpont.hu
A honlap URL-je: www.sopronigyogykozpont.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
Telefonszám: + 36-99/514-200
Telefaxszám: + 36-99/514-250
Ügyfélfogadás helye: 9400 Sopron, Győri út 15. III. emelet Titkárság
Postacím: 9400 Sopron, Győri út 15.
Elektronikus levélcím: info@sopronigyogykozpont.hu
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Rádonyi Zsanett titkárságvezető
Az ügyfélfogadás rendje: Előzetes bejelentkezés alapján, előre egyeztetett időpontban.
1.1.2. A szervezeti struktúra
Organogram

A szervezeti egységek feladatainak leírását a "Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok" 2.1.2. pontjában közzétett Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
1.1.3. A szerv vezetői
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet nem betegellátó osztályainak/egységeinek vezetői
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet betegellátó osztályainak/egységeinek vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
1.2.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv:
Nem releváns
1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Nem releváns
1.4. Közalapítványok
1.4.1. A szerv által alapított közalapítványok
Nem releváns

1.5. Lapok
1.5.1. Lapok
Nem releváns

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
1.6.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Telefonszám: + 36-1/356-1522
Telefax: + 36-1/375-7253
Postacím: 1525 Budapest, 114. P.O.B. 32.
Elektronikus levélcím: aeek@aeek.hu
Honlap címe: www.aeek.hu

Ügyfélkapcsolat:

Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság
(volt Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ)
Központi telefonszám: + 36-1/919-0343

Ügyfélfogadás: http://www.enkk.hu/index.php/hun/elerhetosegek/ugyfelfogadas
Állami Egészségügyi Ellátó Központ központi telefonszáma: +36-1/356-1522
Állami Egészségügyi Ellátó Központ Kommunikációs Osztály: +36-1/224-741

1.7. Költségvetési szervek
Nem releváns
2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.1.1. A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök
Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök
2.1.2. Szervezeti és működési szabályzat
Szervezeti és működési szabályzat
2.1.3. Személyes adatok kezeléséről szóló szabályzat, Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat, Kamerarendszer Működtetésének Szabályzata
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3 Közszolgáltatások
2.3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből biztosított közszolgáltatások megnevezése
2.3.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből biztosított közszolgáltatások tartalmának leírása
2.3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből biztosított közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
2.3.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből biztosított közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
2.4. A szerv nyilvántartásai
2.4.1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet adatbázisai, nyilvántartásai
2.4.2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
2.4.3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
Tájékoztatás az egészségügyi dokumentációról készített másolatokhoz való hozzáférés rendjéről
Egészségügyi dokumentáció kikérő lap
2.4.4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
2.5. Nyilvános kiadványok
2.6. Döntéshozatal, ülések
2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8. Pályázatok
2.9. Hirdetmények
2.10. Közérdekű adatok igénylése
2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
2.10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
2.10.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
2.10.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2017
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2016
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2015
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2014
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2013
2.10.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
2.10.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
2.11. Közzétételi listák
2.11.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések
2.11.2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2017.
Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2016.
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Nem releváns

3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
Indikátorok
3.1.5. Működési statisztika
Nem releváns

3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2016.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2015.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2014.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2013.
3.2.2. Számviteli beszámolók
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2016.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2015.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2014.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2013.
3.2.3. A költségvetés végrehajtása
3.3. Működés
3.3.1. A foglalkoztatottak
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2017. év III. negyedév
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2017. év II. negyedév
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2017. év I. negyedév
3.3.2. Támogatások
Nem releváns

3.3.3. Szerződések
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája
3.3.4. Koncessziók
Nem releváns

3.3.5. Egyéb kifizetések
Nem releváns

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
KEOP 5.3.0/A/09-2010-0075
KEOP 7.4.0/09-2010-0011
KEOP 5.6.0/E/15-2015-0021
TÁMOP 6.2.4.A-11/1-2012-0051
TÁMOP 6.2.2./A-09/2-2010-0023, Projektösszesítő, Sajtóközlemény
TÁMOP 6.2.2./A-11/1-2012-0054
TÁMOP 6.2.2./A-11/1-2012-0005, Projektösszesítő, Sajtóközlemény
T.I.O.P. 2.2.8.
T.I.O.P 2.2.6.
T.I.O.P. 2.2.4. - 09/1/2010-0012
KEHOP-5.2.11-16-2016-00026
KEHOP-5.2.10-16-2016-00070
3.3.7. Közbeszerzés

Közbeszerzések 2017

Eljárás megnevezése: MedWorkS integrált egészségügyi szoftverhez support (karbantartás) biztosítása, valamint jogszabálykövetés és frissítések távfelügyelet gyakorlásával, illetve helyszíni tevékenység végzésével a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére
Eljárás típusa: nemzeti rezsim, hirdetmény nélküli tárgyalásos

Ajánlattételi felhívás
Közbeszerzési dokumentum
Tájékoztatás HNT mellékletekkel
Hitelesített ajánlattételi felhívás
Kizárólagossági nyilatkozat
Vállalkozási szerződés
Bontási jegyzőkönyv

ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 - Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítása a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetben – Várisi úti építési beruházás tárgyban kiírt, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatott építési beruházás közbeszerzési eljárás

Összegzés az eljárás eredményéről
Szerződés

Különféle szemlencsék beszerzése, a beültetéshez szükséges eszközök biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére adásvételi szerződés keretében

Összegzés az eljárás eredményéről
Módosított összegzés az eljárás eredményéről

Laborvegyszerek és reagensek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére a mérést végző automatizált eszközök biztosításával

Összegzés az eljárás eredményéről
Szerződések
Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás megnevezése: ULTIMAX – I típusú (Típusszám: DREX – UI80) DSA berendezés karbantartása 24 hónap időtartamra a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére
Eljárás típusa: nemzeti rezsim, hirdetmény nélküli tárgyalásos

Tájékoztatás
Ajánlattételi felhívás
HNT eljárás KH-nak indoklás és dokumentumai
Bontási jegyzőkönyv


ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 - Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítása a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetben – Várisi úti telephelyen 2 db kazán és 2 db melegvíztároló cseréje

Módosított összegezés az ajánlatok elbírálásáról
Összegzés az eljárás eredményéről
Szerződés


ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 - Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítása a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetben – Várisi úti építési beruházás tárgyban kiírt, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatott építési beruházás közbeszerzési eljárásához kapcsolódó dokumentáció:

Ajánlattételi dokumentáció
Árazatlan költségvetés
Közbeszerzési dokumentáció
Elektromos műszaki leírás
Gépészeti műszaki leírás
Építészeti metszet
Építész műszaki leírás
Alaprajz
Bontási jegyzőkönyv

"Napelemes rendszer kiépítése a Soproni Gyógyközpont épületein" projekthez kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció

Ajánlattételi dokumentáció
Árazatlan költségvetés
Tender tervdokumentáció
Nyilatkozatminták
Bontási jegyzőkönyv

Közbeszerzési terv 2017

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 2017. évi közbeszerzési terve.
A részletekről itt olvashat..

A 2017. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása.
Melléklet: 1.sz. módosítás, Soproni Gyógyközpont_20170424

A 2017. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása.
Melléklet: 2.sz. módosítás, Soproni Gyógyközpont_20170710

A 2017. évi közbeszerzési terv 3. számú módosítása.
Melléklet: 3.sz. módosítás, Soproni Gyógyközpont_20171002

A 2017. évi közbeszerzési terv 4. számú módosítása.
Melléklet: 4.sz. módosítás, Soproni Gyógyközpont_20171030

Közbeszerzési terv 2016

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 2016. évi közbeszerzési terve.
A részletekről itt olvashat..

A 2016. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása.
Melléklet: 1.sz. módosítás, Soproni Gyógyközpont_20160531

A 2016. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása.
Melléklet: 2.sz. módosítás, Soproni Gyógyközpont_20161013

A 2016. évi közbeszerzési terv 3. számú módosítása.
Melléklet: 3.sz. módosítás, Soproni Gyógyközpont_20161026

A 2016. évi közbeszerzési terv 4. számú módosítása.
Melléklet: 4.sz. módosítás, Soproni Gyógyközpont_20161205

Közbeszerzési terv 2015

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 2015. évi közbeszerzési terve.
A részletekről itt olvashat..

A 2015. évi közbeszerzési terv 3. számú módosítása.
Melléklet: 3.sz. módosítás, Soproni Gyógyközpont_2015112

A 2015. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása.
Melléklet: 2.sz. módosítás, Soproni Gyógyközpont_20150923

A 2015. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása.
Melléklet: 1.sz. módosítás, Soproni Gyógyközpont_20150824

Közbeszerzési terv 2014

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 2014. évi közbeszerzési terve.
A részletekről itt olvashat

A 2014. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása.
Melléklet: 1.sz. módosítás, Soproni Gyógyközpont_20141020

Közbeszerzési eljárások 2015

Különféle ortopéd traumatológiai implantátumok beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére adásvételi szerződés keretében
Adásvételi szerződés, Johnson&Johnson Kft.
Adásvételi szerződés, Sanatmetál Kft.

Adásvételi szerződés "Zárt rendszerű vérvételi csövek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére" eljárás keretében
Adásvételi szerződés, Greiner - Bio One Hungary Kft.

„A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetben keletkező veszélyes hulladékokhoz szükséges másodlagos gyűjtőedényzet biztosítása, valamint a veszélyes hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása”
Megbízási szerződés, Septox Kft.

„Különféle egyszerhasználatos sebészeti varrógépek és varrógéptöltetek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére” adásvételi szerződés keretében.
Adásvételi szerződés, Hender-Medical Kft.
Adásvételi szerződés, Medys Internationale Zrt.
Adásvételi szerződés, Johnson&Johnson Kft.

Adásvételi szerződés „Különféle inkontinencia termékek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére”közbeszerzési eljárás eredményeképpen
Adásvételi szerződés, Inco Med
Adásvételi szerződés, Replant Cardo
Adásvételi szerződés, Bella Hungária Kft.
Tájékoztató az eljárás eredményéről

Vállalkozási szerződés "Különböző orvosi gép-műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozói szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen
Vállalkozási szerződés, Aladdin Kft.
Tájékoztató az eljárás eredményéről

Adásvételi szerződés "Katéterek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen
Adásvételi szerződés, B. Braun Trading Kft.
Adásvételi szerződés, Cook Medical Hungary Kft.
Adásvételi szerződés, C.P.P. Budapest Kft.
Adásvételi szerződés, Endo-Plus Service Kft.
Adásvételi szerződés, Sutura Kft.
Adásvételi szerződés, Inco-Med Kft.

Adásvételi szerződés "Sebészeti varróanyagok beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen
Adásvételi szerződés, B. Braun Trading Kft.
Adásvételi szerződés, Johnson&Johnson Kft.
Adásvételi szerződés, Medys Internationale Zrt.

Közbeszerzési eljárások 2014

Adásvételi szerződés "Rendszerbővítés, 250 db ESET NOD32 vírusvédelmi szoftver licenc vásárlása a meglevő 300 db licenchez”
Adásvételi szerződés, T-Systems Magyarország Zrt.

Adásvételi szerződés "Kötözőszerek, pólyák, tapaszok beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére” tárgyú közbeszerzési eljárás
Adásvételi szerződés, Hartmann-Rico Hungária Kft.
Adásvételi szerződés, Wolf Kft.
Adásvételi szerződés, Dispomedicor Zrt..
Adásvételi szerződés, Mercator Medical SA

Szolgáltatási szerződés a MedWorkS moduláris felépítésű Kórházi informatikai rendszerének karbantartására, jogszabálykövetés biztosítására
Szolgáltatási szerződés, Medworks, Globenet Zrt.

Adásvételi szerződés "Tisztító-, fertőtlenítő és konyhai higiéniás és egyfázisú műszer-, és eszközfertőtlenítőszerek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére” tárgyú közbeszerzési eljárás III.,IV. és VI. részében.
Adásvételi szerződés, Örs Vezér Bt.

Adásvételi szerződés "Tisztító-, fertőtlenítő és konyhai higiéniás és egyfázisú műszer-, és eszközfertőtlenítőszerek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére” tárgyú közbeszerzési eljárás II. részében.
Adásvételi szerződés, Diversey Kft.

Adásvételi szerződés "Tisztító-, fertőtlenítő és konyhai higiéniás és egyfázisú műszer-, és eszközfertőtlenítőszerek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére” tárgyú közbeszerzési eljárás V. részében.
Adásvételi szerződés, Bunzl Kft.

Adásvételi szerződés "Tisztító-, fertőtlenítő és konyhai higiéniás és egyfázisú műszer-, és eszközfertőtlenítőszerek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére” tárgyú közbeszerzési eljárás I. és VII. részében.
Adásvételi szerződés, Allegro Kft.

Adásvételi szerződés"Egyszer használatos izoláló szettek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére” tárgyú közbeszerzési eljárás III. rész
Adásvételi szerződés, Comesa Budapest Kft. III. rész (pdf)

Adásvételi szerződés "Egyszer használatos izoláló szettek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére” tárgyú közbeszerzési eljárás I-II. és IV-IX. részek.
Adásvételi szerződés, Mölnlycke Health Care Kft.(pdf)

Adásvételi szerződés "Számítógép alkatrészek beszerzése 6 hónap időtartamra”a számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013” tárgyú központosított közbeszerzési rendszer keretén belüli keretmegállapodásos eljárás 2. részének eredményeképpen..
Adásvételi szerződés, Szintézis Informatikai Zrt.(pdf)

Adásvételi szerződés "HP Nyomtatók eredeti kellékanyagainak beszerzése 6 hónap időtartamra” a "Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2013” tárgyú központosított közbeszerzési rendszer keretén belüli keretmegállapodásos eljárás 2. részének eredményeképpen.
Adásvételi szerződés, Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft. (pdf)

Adásvételi szerződés "Nyomtatók eredeti kellékanyagainak beszerzése 6 hónap időtartamra” a "Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2013” tárgyú központosított közbeszerzési rendszer keretén belüli keretmegállapodásos eljárás 2. részének eredményeképpen.
Adásvételi szerződés, Barvogroup Rendszerház Kft. (pdf)

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet központi telephelyén 1 darab műtéti beavatkozás nélküli vese- és epekőterápiára szolgáló kőzúzó berendezés - DORNIER COMPACT DELTA - működtetése gép-műszer, berendezés és működési rendszer biztosításával, amely egészségügyi egység alkalmas az ultrahangos kezelések lefolytatására, a szükséges orvosszakmai és kiszolgáló személyzet, és anyagok biztosításával, közreműködői szerződés keretében, a 96/2003. (VII. 15.) Korm. r. 12. § (2) szerint határozatlan időtartamra.
Tájékoztató az eljárás eredményéről (pdf)
UVEK Kft. közreműködői szerződése (pdf)

Tisztító-, konyhai higiéniai-, és felülfertőtlenítő szerek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére
Tájékoztató az eljárás eredményéről (pdf)
Az Allegro Kft. szállítási szerződése (pdf)
A Bradochem Kft. szállítási szerződe (pdf)
A Hartmann-Rico Kft. szállítási szerződése (pdf)

Különféle orvosi laboratóriumi szolgáltatások elvégzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére közreműködői szerződés keretében
Tájékoztató az eljárás eredményéről (pdf)
A Synlab Hungary Kft. közreműködési szerződése (pdf)

Traumatológiai implantátumok (protézis rendszerek és csontcementek) közbeszerzési eljárás
A Comesa Kft. szállítási szerződése 1 (pdf)
A Comesa Kft. szállítási szerződe 2 (pdf)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (pdf)
A Johnson & Johnson Kft. szállítási szerződése (pdf)

Különféle Siemens gyártmányú diagnosztikai berendezések (CT, MR) szervízelése közbeszerzési eljárás
Tájékoztató az eljárás eredményéről (pdf)
A Siemens Zrt. szerződése (pdf)

Veszélyes hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása gyűjtőedényzet biztosításával közbeszerzési eljárás
Tájékoztató az eljárás eredményéről (pdf)
A Septox Kft. szerződése (pdf)

Közbeszerzési terv 2013

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 2013-as közbeszerzési terve.
A részletekről itt olvashat.

Közbeszerzési eljárások 2013

Különféle vizsgáló és sebészeti kesztyűk beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére szállítási szerződés keretében. Az eljárás részleteiről itt olvashat.
A Mercator Medical SA Magyarországi Fióktelepének szerződése (pdf)
A Sempermed Magyarország Kft. szerződése (pdf)
A Wolf Orvosi Műszer Kft. szerződése (pdf)

Különféle inkontinencia termékek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére szállítási keretszerződés keretében. Az eljárás részleteiről itt olvashat.
A Bella Hungária Kft. szerződése, 1. rész (pdf)
A Bella Hungária Kft. szerződése, 2.-3. rész (pdf)

Különféle egyszer használatos injekciós tűk és fecskendők beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére. Az eljárás részleteiről itt olvashat.
A Sutura Kft. szerződése (pdf)
A B. Braun Medical Kft. szerződése (pdf)

Különféle orvostechnikai eszközök beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére szállítási szerződés keretében (ortopédiai oszcillációs fűrész, drótvágó, különféle arthroscopos eszközök). Az eljárás részleteiről itt olvashat.
A SYNTHES Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szerződése, 1. rész (pdf)
A SYNTHES Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szerződése, 2. rész (pdf)
A Comesa Budapest Kft. szerződése, 3. rész (pdf)

Különféle ortopéd traumatológiai implantátumok beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére szállítási szerződés keretében. Az eljárás részleteiről itt olvashat.
A Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft. szerződése (pdf)
A SYNTHES Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szerződése (pdf)

Egy darab MagProR30 nagyteljesítményű mágneses stimulátor beszerzése tartozékokkal a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére szállítási szerződés keretében. Az eljárás részleteiről itt olvashat.
A Salveo Kft. szerződése (pdf)

Különféle sebészeti varrófonalak beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére szállítási szerződés keretében. Az eljárás részleteiről itt olvashat.
A B. Braun Medical Kft. szerződése (pdf)
A Chirmax Hungary Kft. szerződése (pdf)
A Johnson and Johnson Kft. szerződése (pdf)

Különféle egyszerhasználatos sebészeti varrógépek és varrógéptöltetek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére szállítási szerződés keretében. Az eljárás részleteiről itt olvashat.
A Johnson and Johnson Kft. szerződése (pdf)

Különféle angiográfiai eszközök beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére szállítási szerződés keretében. Az eljárás részleteiről itt olvashat.
A Premier G. Med Angio Kft. szerződése (pdf)
A Promedix Kft. szerződése (pdf)
A Biotronik Hungária Kft. szerződése (pdf)

Különféle érsebészeti eszközök beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére szállítási szerződés keretében. Az eljárás részleteiről itt olvashat.
A Vascular Venture Kft. szerződése (pdf)
A Hoszplant Kft. szerződése (pdf)
A Variomedic Kft. szerződése (pdf)

Egy darab ErgoReha ellenőrzött tréningkerékpár rendszer beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére szállítási szerződés keretében. Az eljárás részleteiről itt olvashat.
A Schiller-Diamed Kereskedelmi Kft. szerződése (pdf)

Orvosi műszerek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére szállítási szerződés keretében (perfusorok és UH vizsgáló-fej). Az eljárás részleteiről itt olvashat.
Az Aladdin Medical Kft. szerződése (pdf)

Vis Major keret terhére történő eszközök árubeszerzése (laporoszkópos torony, video-kolonoszkóp, traumatológiai fútómotor). Az eljárás részleteiről itt olvashat.
A Promedim Medical Kft. szerződése, 1. rész (pdf)
A Synthes Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szerződése, 2. rész (pdf)
A HUN-MED Kft. szerződése, 3. rész (pdf)

Struktúra átalakítás terhére történő orvosi műszerek beszerzése (C-íves képerősítő, metszetfedő automata, RTG-áteresztő könyök). Az eljárás részleteiről itt olvashat.
A Premier G. Med Kft. szerződése, 1. rész (pdf)
A Frank Diagnosztika Kft. szerződése, 2. rész (pdf)
A Synthes Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szerződése, 3. rész (pdf)

Pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások

1. TIOP 2.2.4.
2. TIOP 2.2.6.
3. KEOP
4. TÁMOP
5. NYDOP