28. Ultrahang Napok Sopronban

2017. október 5-7. között a Hotel Lövér adott otthont a Soproni Ultrahang Napok – Modern Képalkotó Eljárások című kongresszusnak. A konferencia szakmai programja rendkívül gazdag volt, a társszakmák képviselőinek is sok újdonságot tartogatott.

1985-ben rendeztek először UH Napokat Sopronban. A konferencia második napján Prof. Dr. Baranyai Tibor, a kongresszus elnöke köszöntőjét követően dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere nyitotta meg a rendezvényt.

Sopron polgármestere, mint a Magyar Radiológusok Társasága tiszteletbeli tagja hangsúlyozat a rendezvény létjogosultságát, a szakmai kiállítás fontosságát, valamint köszönetet mondott a szervezőknek. Dr. Fodor Tamás röviden tájékoztatást adott a város legnagyobb jövőbeni fejlesztéseiről úgy, mint a Belváros felújítása, a Fertő tó fejlesztése és a Lővereki program. Hangsúlyozta, hogy a Modern Városok Program korszakos fejlesztési program a vidéki városoknak. 


 A Soproni Gyógyközpont nevében dr. Korányi László mb. főigazgató köszöntette a megjelenteket. Köszöntőjében rövid áttekintést adott az intézmény vonatkozásában az elmúlt két év eseményeiről:

„Városunk és vonzáskörzete az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül. Határ közeli földrajzi helyzetünk miatt jelentősen emelkedett az ellátandó betegek száma úgy a fekvő, mint a járóbeteg ellátásban. A fajlagos terhelés növekedése ellenére azonban Intézményünkben tevékenykedő orvosok és szakdolgozók létszáma stabilizálódott, sőt némi emelkedésről is be tudok számolni. Jelenleg a Soproni Gyógyközpontban 210 orvos és 820 szakdolgozó végzi gyógyító munkáját. Szeretném örvendetes tényként kiemelni, hogy míg 2016-ban 47 rezidens vett részt a szakképzésben, addig 2017-re ez a szám 59-re emelkedett.

 2016-hoz képest 2017-re a távozók szám és aránya is kedvezően változott. Megemlítem, hogy Radiológiai Osztályunkon 12 szakorvos és 4 rezidens tevékenykedik.


A korábbi építészeti és infrastrukturális nagyberuházásainkhoz kapcsolódott a 2015-ben indult és 2016-ban zárult átfogó gép-műszerfejlesztési programunk. Ennek keretén belül került sor a diagnosztikai osztályok gépparkjának megújítására, a Röntgen- és Izotópdiagnosztikai Osztály CT és MR berendezéseinek cseréjére.


A Soproni Gyógyközpont infrastrukturális fejlesztése és fejlődése azonban tovább folytatódott.
Kormányzati támogatásból valósult meg a Markusovszky Egyetemi Oktató Kórházzal közösen benyújtott együttműködési pályázatunk a költség hatékonyabb betegellátás érdekében. A képi archiválás komplettálása, az érsebészeti tevékenységek harmonizálása mellett a kardiológiai betegellátásra vonatkozó együttműködés fontos eleme volt a Soproni Gyógyközpont II. Kardiológiai Rehabilitációs Osztályánál két szint teljes felújítása mintegy 250 millió forint értékben, valamint egy 65 millió forintos kazán felújítási projekt is megvalósult.


Ezen kívül sikeresen pályáztunk a mosatási költségek csökkentésére, amikor az Intézet sík textil állományának jelentős része korszerűbb anyagból előállítottakkal lecserélhetővé-, illetve a nyomon követést szolgáló chip rendszer is bevezethetővé vált.


Uniós projektjeink közül Nővérszállónk épületének energetikai korszerűsítését, valamint a napelemes rendszer kiépítését emelném ki a Gyógyközpont épületein, mely beruházások közel 84 millió forintból, illetve 248,5 millió forintból valósultak meg.


Folyamatban lévő pályázataink közül megemlítem a betegbiztonság növelését célzó komplex, a járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztéséről szóló, valamint az orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítását célzó pályázatainkat. Négy pályázattal veszünk részt az ÁEEK irányításával folyó kiemelt EFOP projektben is.”


Dr. Korányi László mb. főigazgató köszönetet mondott dr. Hoffer Krisztina főorvos asszonynak és Prof. dr. Baranyai Tibor főorvos úrnak, valamint a lelkes radiológiai csapatuknak a szervezésben kifejtett állhatatos munkájukért, mellyel a rendezvény ismételten megvalósulhatott.

A Hotel Lővérben megrendezett konferencia a három napos szakmai program mellett kulturális műsorrésszel szolgálat a résztvevőknek és meghívottaknak.

A hagyományoknak megfelelően a kiállítási területen megjelenő cégek bemutatták legújabb fejlesztéseiket, a konferencia résztvevői kipróbálhatták a legújabb ultrahang berendezéseket, tájékozódhattak a digitális technika modern lehetőségeiről.