Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet
Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás osztályára
aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgával rendelkező orvos részére.

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történik.

A munkavégzés helye: Győr –Moson – Sopron megye, 9400 Sopron, Győri út 15.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
Feladata az osztályvezető főorvos irányítása mellett az osztályon és a járóbeteg szakellátáson megjelent betegek ellátása, ügyeleti-készenléti szolgálatban történő részvétel.

Illetmény és juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:
- szakvizsga bizonyítvány
- büntetlen előélet
- egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- diploma másolata
-  szakvizsga bizonyítvány másolata
- orvosok országos nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás)
- MOK kamarai tagság igazolása
- működési nyilvántartásba vétel igazolása
- nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: dr. Zsirai Erzsébet igazgatási főosztályvezető a 99/514-398-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (9400 Sopron, Győri Út 15).