Igazgatási Főosztályvezető

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet  Igazgatási Főosztályvezető állására.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, jogtanácsos munkakörre történik.
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetésének döntés-előkészítő, kidolgozó, problémafelvető, értékelő és javaslattevő feladataiban történő részvétel. Összefogja és koordinálja az intézmény humánpolitikai és munkaügyi feladatait.
Illetmény és juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény rendelkezései alapján illetve megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:
- jogtudományi végzettség;
- jogász szakvizsga;
- közbeszerzési referens képesítés;
- felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó;
- legalább 5 éves vezetői tapasztalat;
- büntetlen előélet;
- egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közgazdasági egyetemi végzettség;
- állami-, közigazgatási intézményben megszerzett igazgatási tapasztalat;
- legalább 10 éves jogi gyakorlat;
- idegen nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz;
- képesítést igazoló oklevelek másolata;
- szakmai, vezetői program ;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
- nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.


A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. február 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  dr Korányi László mb. főigazgató nyújt, a 99/ 514-243 – as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 14.