Pszichiáter szakorvos/szakorvosjelölt

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
pszichiáter szakorvos/szakorvosjelölt
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Győri út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:
A pszichiátriai, valamint pszichiátriai rehabilitációs osztályon orvosi feladatok ellátása.

A kinevezés határozatlan időre szól, 120 napos próbaidővel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • egyetem, orvosi egyetem, szakorvos esetében: pszichiátriai szakvizsga
  • érvényes működési nyilvántartással rendelkező, büntetlen előéletű pályázók jelentkezését várjuk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás)
  • érvényes működési nyilvántartás igazolása
  • MOK kamarai tagság igazolása
  • nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak -a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zsirai Erzsébet igazgatási főosztályvezető nyújt a 06-99-514-398-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri út 15).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok alapján - az osztályvezető főorvos javaslatát is figyelembe véve - a munkáltatói jogkör gyakorló (főigazgató) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humánpolitikai Osztályon átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.