Fül-orr-gégész szakorvos

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet Fül-orr-gégészeti  összevont osztály szakorvosi állására.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, szakorvosi
munkakörre történik.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15.

A munkakörhöz tartozó feladatok:
Fekvő-, és járóbeteg ellátás területén szakorvosi teendők ellátása, készenlétben történő részvétel

Illetmény és juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:
- orvosi diploma;
- fül-orr-gégészet szakképesítés vagy közvetlenül szakvizsga előtt álló,
- legalább 4 éves szakmai gyakorlat;
- büntetlen előélet;
- egészségügyi alkalmasság.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
      - idegen nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz;
- képesítést igazoló oklevelek másolata;
- 3 hónapnál nem régebbi  hatósági erkölcsi bizonyítvány;
- Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
- érvényes működési nyilvántartás másolata;
- kamarai tagság igazolása;
- nyilatkozat, amelybe hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.


A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  dr. Sávay László osztályvezető főorvos nyújt, a 99/ 514-303 – as  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 2 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.), illetve elektronikus módon az igazgatosag@sopronigyogykozpont.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtást követően

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
NKI honlapján:2017. június 23.