Szülészet-nőgyógyászat osztályvezető főorvos

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet Szülészet Nőgyógyászat Összevont Osztályának osztályvezető főorvosi állására.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, főorvosi/szakorvosi munkakörre történik.
Az osztályvezetői főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata az osztály és járóbeteg szakellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Orvosi -, és szervezési tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó feladatok ellátása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.


Illetmény és juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
- orvosi diploma;
- szülészet szakvizsga;
- legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
- büntetlen előélet;
- egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 - további szakképesítés;
 - tudományos fokozat;
 - idegen nyelvismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz;
- képesítést igazoló oklevelek másolata;
- szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
- 3 hónapnál nem régebbi  hatósági erkölcsi bizonyítvány;
- Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
- érvényes működési nyilvántartás másolata;
- publikációs jegyzékek;
- kamarai tagság igazolása;
- nyilatkozat, amelybe hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.


A beosztás betölthetőségének időpontja: 2018. március 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  dr. Korányi László mb. főigazgató nyújt, a 99/ 514-243 – as  telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.)
A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Kórház honlapján(www.sopronigyogykozpont.hu): 2017. december 11.
ÁEEK honlapján: 2017. december 11.
Közigállás honlapján: 2017. december 11.