Tüdőgyógyász szakorvos, szakorvosjelölt

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet Tüdőgyógyászati osztályára tüdőgyógyász szakorvos vagy szakorvosjelölt részére.

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történik.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri u. 15.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: Feladata az osztályvezető főorvos irányítása mellett az osztályon-, és a járóbeteg szakellátáson megjelent betegek ellátása, ügyeleti - készenléti szolgálatban történő részvétel.

Illetmény és juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján illetve megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • általános orvosi diploma;
 • büntetlen előélet;
 • egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • diploma másolata;
 • szakvizsga bizonyítvány másolata;
 • Orvosok országos nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás)
 • MOK tagság igazolása;
 • Működési nyilvántartásba vétel igazolása;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat, amelybe hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak: Prof. dr. Bártfai Zoltán PhD. osztályvezető főorvos a 99/ 514-200 / 1430-as telefonszámon, valamint dr. Zsirai Erzsébet igazgatási főosztályvezető a 99/514-398 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.)