Műszaki és fejlesztési osztály osztályvezető

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet Műszaki és fejlesztési osztály osztályvezetői állására.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, mérnöki munkakörre történik.
Az osztályvezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Műszaki osztály feladatainak irányítása, koordinálása a Gyógyközpont székhelyén és telephelyein.

Illetmény és juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény rendelkezései alapján illetve megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:
- épületgépész – üzemmérnök diploma;
- klinikai mérnök diploma;
- legalább 5 év vezetői tapasztalat;
- legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
- büntetlen előélet;
- egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közgazdasági végzettség
- pályázatokban közreműködés;    

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz;
- képesítést igazoló oklevelek másolata;
- szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
- nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. február 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató a 99/514-200/1242-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Kórház honlapján: www.sopronigyogykozpont.hu
KSzK honlapján