Radiológus szakorvos/szakorvosjelölt

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet radiológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Győri út 15

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Röntgen és Izotópdiagnosztikai Osztályon szakorvosi feladatok ellátása. A kinevezés határozatlan időre szól, 120 napos próbaidővel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, orvosi egyetem, radiológiai szakvizsga
 • Érvényes működési nyilvántartással rendelkező, büntetlen előéletű pályázók jelentkezését várjuk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás)
 • Érvényes működési nyilvántartás igazolása
 • MOK kamarai tagság igazolása
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak -a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Zsirai Erzsébet igazgatási főosztályvezető nyújt a 99/514-398-as telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:
  Postai úton, a pályázatnak a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri Út 15).

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:
  A beérkezett pályázatok alapján - az osztályvezető főorvos javaslatát is figyelembe véve - a munkáltatói jogkör gyakorló (főigazgató) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humánpolitikai Osztályon átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.