Sebész szakorvos/szakorvosjelölt

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet
sebész szakorvos vagy szakorvosjelölt részére.

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történik.

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Győri út 15./

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata az osztályvezető főorvos irányítása mellett az osztályon-, és a járóbeteg szakellátáson megjelent betegek ellátása, ügyeleti - készenléti szolgálatban történő részvétel.

Illetmény és juttatások:
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény rendelkezései alapján illetve megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:
• általános orvosi diploma;
• büntetlen előélet;
• egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• diploma másolata;
• szakvizsga bizonyítvány másolata;
• Orvosok országos nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás)
• MOK tagság igazolása;
• Működési nyilvántartásba vétel igazolása;
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• nyilatkozat, amelybe hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt dr. Zsirai Erzsébet igazgatási főosztályvezető a 99/514-398-as, ill. Dr. Kulcsár Dániel orvosigazgató a 99/514-253/1253-as telefonszámokon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.)