Reumatológiai és fizikóterápiás szakrendelés szakorvos

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet Reumatológiai és fizikóterápiás szakrendelés szakorvosi állására. A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben szakorvos munkakörre történik.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15.

A munkakörhöz tartozó feladatok: járóbeteg - ellátás területén szakorvosi teendők ellátása.

Illetmény és juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény rendelkezései alapján illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
- orvosi diploma;
- reumatológiai szakképesítés;
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat;
- büntetlen előélet;
- egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- további szakképesítés,
- idegen nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz;
- képesítést igazoló oklevelek másolata;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
- Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
- érvényes működési nyilvántartás másolata;
- kamarai tagság igazolása;
- nyilatkozat, amelybe hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  dr. Kulcsár Dániel mb. főigazgató nyújt a 99/ 514-243 – as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére 3 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.)
A pályázat elbírálásának határideje: pályázati határidő lejártát követő 30. nap.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Kórház honlapján(www.sopronigyogykozpont.hu): 2019. július 25.
KIH honlapján: 2019. július 25.
ÁEEK honlapján: 2019. július 25.